Tehnoloogiline projekteerimine ja kaasaegsete komplekslahenduste pakkumine mineraalse tooraine transportimise ja töötlemise valdkonnas

Projekteerimine Seadmed
Rikkalik kogemustepagas ja pidev areng võimaldab meil tellijatele pakkuda kogu teenustevalikut ühest kohast kõigis staadiumides, alates projekteerimisest kuni tootmise ja paigalduseni koos sellele järgneva hooldusega.

Põlevkivi

Põlevkivi on veekogude põhjas olev settekivim, mis on sinna tekkinud 400–450 miljonit aastat tagasi. Põlevkivi koosneb primitiivsete ainuraksete organismide, bakterite, järvede ja merede vetikate ning füto- ja zooplanktoni biomassist moodustunud orgaanilisest ainest. Põlevkivi saab kasutada otsese kütusena…

Põlevkivi tööstus Eestis

Eesti suurimaks elektri- ja soojusenergia tootjaks on Eesti Energiale kuuluvad Narva elektrijaamad, mis annavad üle 90% Eestis toodetavast elektrienergiast. Kui elektrijaama kõik katlad töötavad, on Eesti elektrijaam võimeline ühes tunnis tootma 1355 MW ning Balti elektrijaam 432…