Põlevkivi tööstus Eestis

Eesti suurimaks elektri- ja soojusenergia tootjaks on Eesti Energiale kuuluvad Narva elektrijaamad, mis annavad üle 90% Eestis toodetavast elektrienergiast. Kui elektrijaama kõik katlad töötavad, on Eesti elektrijaam võimeline ühes tunnis tootma 1355 MW ning Balti elektrijaam 432 MW elektrit.

Igal aastal tarnitakse Narva elektrijaamadesse keskmiselt 9–13 mln tonni põlevkivi.

Põlevkivi tootmisel Eestis rakendatakse pealmaakaevandamist ning allmaakaevandamist.

Eesti on üks suuremaid tööstuslikult põlevkiviõli tootvaid riike maailmas ja kontsern VKG on Eesti suurim põlevkiviõli ja kemikaalide tootja. 2012. aastal oli kontserni töötlemismaht 2,4 mil tonni põlevkivi ning toodetud toorõli kogus 365 000 tonni. Maailmas on VKG oma töötlemismahtude poolest teisel kohal Hiina Fushuni põlevkivitöötlemise kompleksi järel ja Brasiilia Petrobrasi põlevkivitöötlemistehase ees.

Aastas on Eestis lubatud kaevandada maksimaalselt 20. miljonit tonni põlevkivi. Suurim aastane kaevandamismaht oli 29,7 miljonit tonni 1980. aastal.